Ballon d’Or

Balloon d'OrBallon d’Or, eller den gyldne ball er en av de gjeveste prisene en fotballspiller kan få, men kriteriene for å få prisen, er ikke direkte avhengige av prestasjonen på banen, selv om de selvfølgelig baserer seg på godt spill hos de forskjellige kandidatene. Kandidatene blir valgt av en jurie, så vi kan regne med at litt av poengfordelingen også går på sjarm, ablegøyer, og godt spill som går utover hvor mange mål som scores, og hvor mange hodedueller som vinnes.

Den første Ballon d’Or

Den første Ballon d’Or ble delt ut av det franske fotballbladet France Fotball i 1956. Den gangen var det hele mindre formelt, og man kan vel tenke seg at målet var å lage en ikkenyhet som kunne fylle noen sider i bladet. Jurien bestod av redaksjonen i bladet, i alle fall i de første årene. Konseptet viste seg å være vinnende og det ble populært. Folk ble enige om at fotballbladet hadde oversikten, og kunnskap nok, til å kåre årets fotballspillere. I utgangspunktet var det kun europeiske spillere på europeiske lag, som hadde anledning til å kvalifiser til utmerkelsen. Dette forandret seg først i 1995, da bladet bestemte seg for å utvide utvalget til spillere fra hele verden.

Samtidig ble også stemmeberettigede sportsjournalister lagt til, denne gangen journalister fra hele verden, i forhold til 52 faste europeiske sportskommentatorer.

Utvalget skjer i dag ved at 96 journalister av høy rang og anseelse lager en liste som inneholder deres fem favoritter blant spillerne. Det man altså får vite, er hvem som er pressens klare favoritt å skrive om. Den spilleren som nevnes flest ganger, er den som får prisen, men det finnes også en andre og en tredje plass.

Fra 2010 til 2015 blir Ballon d’Or slått sammen med FIFA World Player of the Year, til FIFA Ballon d’Or

Fra 2010 til 2015 blir Ballon d’Or slått sammen med FIFA World Player of the Year. Hovedmotivet til sammenslåingen var at den samme spilleren som siden 2005 hadde mottatt den ene prisen, også vant den andre prisen i samme slengen. France Fotball kåret nemlig også spillere fra hele verden. Samarbeidet om FIFA Ballon d’Or opphørte igjen i 2015, angivelig med godt humør, partene imellom.

Den egentlige grunnen til samarbeidet var nok heller at de to aktørene tenkte de kunne skape blest om hverandre. Grunnen til at det opphørte, er nok mest sannsynlig at de ikke klarte å dele på kaka, uten at det ble krangling.

Begge de to organisasjonene, både FIFA og France Fotball, holder fast på rekkefølgen av de sammen kårede vinnerne, og ser de som en del av de respektive vinner-rekkene.

Når det kommer til stemmegivningen under samarbeidsperioden må det nevnes at samarbeidet førte til at ting ble mer skriptet. FIFA sentralt og France Fotball delte ut en forehåndsbestemt liste med 23 navn på kandidater. Deretter fikk utvalgte journalister og kapteiner og trenere på landslagene i verden, anledning til å kaste en stemme, hvor ett navn fikk tre poeng, mens to andre navn kunne få ett poeng hver.